Rejestracja kart SIM stała się faktem. 25 lipca w życie wszedł zapis ustawy antyterrorystycznej, którego celem jest uniemożliwienie anonimowego korzystania z kart. Regulacja dotyczy wszystkich kart SIM, zarówno nowych, jak i tych będących już w użyciu.

Obowiązek rejestracji

Zakup nowej karty po 25 lipca w kiosku czy saloniku, nie pozwala już na natychmiastowe użycie numeru. Kartę należy zarejestrować u odpowiedniego operatora sieci komórkowej. Pozostali użytkownicy mają czas na rejestrację numeru do 1 lutego 2017, jeśli tego nie zrobią, operator ma obowiązek wyłączyć świadczone usługi.

Wymagane dane

Rejestracji karty dokonać może każda osoba, która ukończyła 13 lat. Wymagane dokumenty to dowód tożsamości lub paszport. Dane potrzebne do rejestracji to:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • PESEL,
  • Numer i seria dowodu.

Obowiązek rejestracji dotyczy również firm, w tym przypadku dokonuje tego osoba prawna, na podstawie numeru REGON, KRS lub NIP.

Promocje

Rynek mobile z tej okazji przedstawia korzystne oferty dla użytkowników, którzy dokonają rejestracji karty SIM. W Play osoby, które dokonają rejestracji karty, otrzymają gwarantowane 100 złotych na rozmowy i SMS-y, 10 GB Internetu oraz konto ważne przez rok. Istnieje również promocja dla osób, które zdecydują się przenieść zarejestrowany już numer do Play. W tym przypadku oferta przewiduje aż 200 złotych oraz 20 GB Internetu.